วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รถเก้าอี้ล้อเข็นไฟฟ้า

นักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของรถเก้าอี้ล้อเข็นไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น
224732ทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยทางด้านวิศวกรรมอย่างสถาบัน Florida A&M University รัฐ ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของรถเก้าอี้ล้อเข็นไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้ปลอดภัยในทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวที่ลื่น เปียก มีดินโคลน เฉอะแฉะ ขรุขระ หรือทางที่เป็นเนินไม่ราบเรียบ ซึ่งพื้นผิวทางเดินลักษณะแบบนี้สำหรับคนปกติที่เดินเท้าก็ยังยากที่จะเดิน หรือต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการลื่นล้ม หรือเปื้อน แต่คนที่ใช้รถเก้าอี้ล้อเข็นไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือแบบไฟฟ้าก็พบเจอกับความ ยากลำบากมากกว่าในการข้ามผ่านพื้นผิวเหล่านี้

ด้วย เหตุนี้จึงเป็นแนวคิดให้ทีมนักวิจัยนำเอาระบบตรวจสอบและประมวลผลสภาพพื้นผิว ในการเคลื่อนที่ไปของหุ่นยนต์ที่ใช้ทำงานในการทางการทหารมาประยุกต์ใช้ใน ระบบควบคุมการทำงานของรถเก้าอี้ล้อเข็นไฟฟ้าให้สามารถประมวลผลว่าพื้นผิวที่ จะเคลื่อนที่ผ่านมีลักษณะเป็นอย่างไร และยังมีส่วนปุ่มควบคุมการทำงานที่ให้ผู้ใช้เลือกใช้ให้เหมาะสมในสถานการณ์ เฉพาะหน้าอีกด้วย เพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้ง่ายของผู้ป่วย คนชรา ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้และต้องอาศัยรถเก้าอี้ล้อเข็นไฟฟ้า

ระบบ ตรวจสอบที่ทางหุ่นยนต์ทางการทหารใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพพื้นผิวที่จะ เคลื่อนที่ผ่านใช้การทำงานของเส้นแสงเลเซอร์เป็นตัวตรวจสอบสถาพพื้นผิว จากนั้นจะมีการส่งข้อมูลไปยังส่วนวิเคราะห์ ประมวลผลและส่งผ่านคำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวไปยังหุ่นยนต์เพื่อทำการ เคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวแต่ละแบบด้วยลักษณะที่เหมาะสม ซึ่งการทำงานทั้งหมดเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติและสามารถควบคุม ตัดสินใจได้ด้วยระบบการทำงานของหุ่นยนต์เอง

การ พัฒนาและข้อมูลทางหุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการทหารได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากทางหน่วยงานด้านทหารของสหรัฐอเมริกา และในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาเฉพาะต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานหลายแห่ง และคาดหวังว่าเทคโนโลยีที่พัฒนามานั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้การใช้ งานรถเก้าอี้ล้อเข็นไฟฟ้าสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม ที่สำคัญผู้ใช้จะสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอาศัยการเฝ้า ดูแลจากผู้อื่น ซึ่งทางทีมนักวิจัยคาดหวังที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้เสร็จสิ้นภายในห้าปี ข้างหน้า

ที่มา
Florida State University Website
http://www.physorg.com/news/2011-01-electric-sheelchair-users-easily.htmlโดย
ธนัช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น