วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการSARTRE

เทคโนโลยีการขับขี่รถบนท้องถนน โครงการSARTRE

โครงการ SARTRE ที่ย่อมากจาก Safe Road Trains for the Environment เป็น โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศแถบยุโรปเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยลด ปัญหาการจราจร อุบัติเหตุ และช่วยลดความเครียดของผู้ขับในการขับขี่รถยนต์เมื่อเจอกับภาพการจราจรที่ แย่บนท้องถนน ที่สำคัญการนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้งานจะช่วยให้การจราจรมีประสิทธิภาพและมี การจัดการได้ง่ายมากขึ้น
ราย ละเอียดของโครงการเป็นการพัฒนาระบบเชื่อมต่อไร้สายบนถนนที่มีการส่งผ่าน ข้อมูลของรถแต่ละคัน ซึ่งจะมีรถคันแรกเป็นเหมือนหัวขบวนรถไฟ และรถที่ต่อแถวบนเส้นทางนั้นก็เปรียบเหมือนโบกี๊รถไฟ รถแต่ละคันที่เข้ามาวิ่งในระบบกึ่งอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า platoon จะถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์


ระบบ คอมพิวเตอร์จะเข้าควบคุมการทำงานของพวงมาลัย เกียร์ เบรคและคันเร่งโดยอาศัยข้อมูลที่ถูกตั้งค่าไว้ในตอนแรก และเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่ส่งมาจากรถหัวแถวซึ่งจะถูกขับด้วยผู้เชี่ยวชาญ เส้นทางไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ รถบรรทุกหรือรถโดยสารประจำทาง
โครงการ นี้ถือเป็นโครงการที่ใช้เวลาพัฒนามาแล้วสามปี โดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยปรับปรุงลักษณะการจราจรบนท้องถนนดีขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางสั้นลง ลดการใช้พลังงานน้ำมัน และยังช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถผ่อนคลายได้ระหว่างการเดินทาง ซึ่งในส่วนนี้จะมีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย
เจ้าของรถสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมหรือออกนอกระบบ platoon ได้เสมอ ในระหว่างที่รถอยู่ใน platoon ผู้ ขับสามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือ ดูทีวี โทรศัพท์หรือเล่นคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่ต้องขับรถเอง รถจะขับได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะถูกนำทางด้วยรถหัวขบวน เส้นทางและความเร็วของรถจะถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรก โดยรถแต่ละคันจะต้องมีการทำงานร่วมกันของทั้งโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ที่รถและ ระบบดูแล พร้อมทั้งตัวอุปกรณ์รับส่งข้อมูล และตัวเซนเซอร์ที่ติดไว้ที่รถทุกคันที่ต้องการร่วมขบวน หรือเดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน ซึ่งในตอนนี้การพัฒนาของโครงการยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองการทำงานรวมกันของ อุปกรณ์ต่างๆหรือฮาร์ดแวร์กับตัวโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบใน รถสองคันที่ใช้งานใน platoon
การ ทดลองจะมีการเก็บข้อมูลการทำงานของรถคันที่นำขบวนและรถคันที่ขับตามด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ว่าสามารถมีจุดบกพร่องอย่างไร และมีวิธีการรับมือกับสถาณการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นบนท้องถนนได้เช่นไร
ภาย ในปี 2011 หรือ 2012 ทางทีมงานของโครงการมีแผนที่จะทดลองและสาธิตการทำงานของระบบด้วยรถทั้งหมด 5 คัน เหมือนเป็นจุดที่เสร็จสมบูรณ์ของการพัฒนา โดยโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจาก European Commission และเป็นโครงการร่วมมือในการพัฒนาของ 7 บริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Ricardo UK Ltd, วอลโว่ ใน สวีเดน, Robotiker-Tecnalia ในสเปน เป็นต้น

ที่มา
http://www.sartre-project.eu/en/Sidor/default.aspx
http://www.physorg.com/news/2010-12-sartre-car-platoon-road-video.html

โดย
ธนัช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น