วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทคโนโลยี RFID

227422

เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identity) เทคโนโลยีฉลากอัจฉริยะ ที่มีลักษณะการทำงานเหมือนคล้ายกับระบบบาร์โค้ด เป็นระบบที่นำเอาคลื่นวิทยุมาเป็นคลื่นพาหะเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิดที่เรียกว่า แท็ก (Tag) และตัวอ่านข้อมูล (Reader หรือ Interrogator) ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) จะได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันการปลอมแปลงสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า หรือสินค้าอื่นๆ
Christtian von Grone พนักงานบริษัทผลิตเสื้อผ้ายี่ห้อชั้นนำได้ระบุถึงแผนการของบริษัทที่จะนำเอาเทคโนโลยี RFID มา ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบสินค้าแต่ละชิ้น เพื่อระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตตามที่บริษัทต้องการ ไม่ได้ถูกปลอมแปลงหรือแอบอ้างยี่ห้อไปจัดจำหน่ายเอง แต่ก่อนการผลิตเสื้อผ้าจะมีการจ้างโรงงานเพื่อช่วยในด้านการผลิต ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าถ้าบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์สั่งผลิตไปหนึ่งพันตัว ทางโรงงานบางโรงงานก็อาจจะผลิตมากกว่าหนึ่งพันตัวเพื่อเอาไปจำหน่ายเอง ภายใต้ชื่อยี่ห้อนั้นๆ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์และผิดกฎหมาย ดังนั้นทางบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์จึงมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยี RFID มาใช้แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง

ป้าย ระบุตัวเลขประจำตัวของสินค้าแต่ละชิ้นจะถูกจัดส่งจากบริษัทแม่ไปยังผู้ผลิต แต่ละราย ยกตัวอย่างเช่นบริษัทต้องการผลิตเสื้อจำนวนหนึ่งพันตัว รายการสั่งสินค้าจะส่งไปยังโรงงานรับผลิตพร้อมทั้งป้ายระบุสินค้า RFID ที่ สามารถสแกนและอ่านค่าด้วยเครื่องอ่านสัญญาณวิทยุ ป้ายประจำตัวของสินค้าแต่ละชิ้นจะมีข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของบริษัท สินค้าที่มีการติดป้าย RFID และข้อมูลบนป้ายตรงกับสิ่งที่เก็บในฐานข้อมูลถือว่าเป็นสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์

ป้าย RFID ได้ถูกออกแบบให้มีขนาดที่เล็กและสามารถแนบกับป้ายแนะนำการดูแลเสิ้อผ้าและสินค้าได้ ราคาต้นทุนของป้ายแต่ละชิ้นจะอยู่ที่ 9 เซนต์ ในส่วนของร้านขายสินค้า การใช้เทคโนโลยีนี้จะทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจมากขึ้นว่าสินค้าที่ซื้อไม่ ใช่ของปลอม ทางร้านขายก็ต้องมีเครื่องสแกนสำหรับอ่านข้อมูลป้าย RFID ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นป้ายที่ออกมาโดยเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์สินค้า

ยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัท Gerry Weber มีจำนวนโรงงานผู้รับผลิตสินค้าตาคำสั่งกว่า 240  แห่งทั่วโลก มีปริมาณการสั่งซื้อและผลิตกว่า 26 ล้านชิ้นต่อปี ทางบริษัทเชื่อว่ามีโรงงานกว่า 5-10แห่งที่แอบผลิตสินค้าออกนำไปขายเอง การนำเอาเทคโนโลยี RFID มาใช้งานจะทำให้ผู้รับผลิตสินค้าไม่สามารถแอบผลิตสินค้านอกเหนือคำสั่งซื้อ

ที่มา
http://www.bbc.co.uk/news/business-12358919

โดย
ธนัช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น