วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หุ่นยนต์เก็บสตอร์เบอร์รี่

นัก วิจัยชาวญี่ปุ่นได้ทำการพัฒนาหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติในการช่วยงานเก็บ ผลสตอร์เบอร์รี่ในไร่ โดยหุ่นยนต์มีความสามารถในการเลือกคัดเก็บเฉพาะผลสตอร์เบอร์รี่ที่สุกแล้ว เท่านั้น

ผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บผลสตอร์เบอร์รี่เป็นผลงานของสถาบันวิจัย IAM-BRAIN (Institute of Agricultural Machinery’s Bio-oriented Technology Research Advancement Institution) เป็นสถาบันที่มีงานวิจัย คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานภาคการเกษตรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการเกษตร
 


หุ่น ยนต์เก็บผลสตอร์เบอร์รี่จะสามารถช่วยงานเก็บเกี่ยวในไร่สตอร์เบอร์รี่ได้ มากกว่า 60 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ไร่ การทำงานของหุ่นยนต์จะมีส่วนในการวิเคราะห์ว่าผลสตอร์เบอร์รี่สุกหรือไม่โดย จะพิจารณาจากสีของผล ซึ่งผลที่มี่สีแดงกว่า 80 เปอร์เซนต์ของทั้งลูกจะถือว่าเป็นผลสตอร์เบอร์รี่ที่สุกพอดีและเหมาะกับการ เก็บเกี่ยว

แม้ ว่าการทำงานของหุ่นยนต์จะใช้เวลากว่า 9 นาทีในการวิเคราะห์ความสุกของผลสตอร์เบอร์รี่ กำหนดตำแหน่งในการเก็บเกี่ยวของผลสตอร์เบอร์รี่หนึ่งผล แต่หุ่นยนต์ก็สามารถใช้เวลาโดยรวมในการทำงานเป็นอัตราเกีบเกี่ยว 300-500 ชั่วโมงต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว 1,000 ตารางเมตร มากไปกว่านั้นหุ่นยนต์ยังสามารถทำงานเก็บเกี่ยวผลสตอร์เบอร์รี่ได้ในเวลากลางคืน อีกด้วย

การ ทำงานของหุ่นยนต์เก็บผลสตอร์เบอร์รี่จะมีระบบกล้องที่ทำการเก็บภาพ สตอร์เบอร์รี่ในลักษณะ 3 มิติ โปรแกรมที่ถูกเขียนในตัวหุ่นยนต์จะทำการวิเคราะห์ภาพที่เก็บได้ด้วยหลักการ ประมวลผลภาพ หรือ Image Processing เพื่อ วิเคราะห์หาว่าผลสตอร์เบอร์รี่นั้นสุกพอดีตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าสุกโดยที่ผลมีสีแดงมากกว่า 80 เปอร์เซนต์ เครื่องก็จะทำการตัดที่ก้านแล้วเก็บผลสตอร์เบอร์รี่ไว้ในถัง

ใน ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการทดลองการทำงาน ซึ่งได้มีการนำเอาหุ่นยนต์ไปทดลองทำงานในไร่จริง และเก็บข้อมูลผลการทำงานไปเรื่อยๆเพื่อนำมาปรับปรุงระบบ โดยวางแผนที่จะทดลองเสร็จภายในปลายปีนี้

ทาง สถาบันมีแผนที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์ที่สามารถช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิต ชนิดอื่นเช่น ผลมะเขือเทศ และยังมีแผนต่อยอดที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถเก็บเกียวพืชผลที่จะไม่ เปลี่ยนสีเมื่อสุก ซึ่งการพัฒนาในส่วนนี้ถือว่ามีความท้าทายและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วย ในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการทำงานของหลักการประมวลผลภาพ

อย่าง ไรก็ดี หุ่นยนต์เก็บผลสตอร์เบอร์รี่ตัวนี้ได้รับรางวัลประจำปีในการพัฒนาหุ่นยนต์ ของประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นโดย หน่วยงานที่ดูแลทางด้านการพาณิชย์ อุตสาหกรรม การค้าของประเทศญี่ปุ่น (METI) เป็นที่เรียบร้อย

ที่มา
http://news.cnet.com/8301-17938_105-20025402-1.html#ixzz180FBx0oO
http://news.cnet.com/8301-17938_105-20025402-1.html

โดย
ธนัช

222864

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น